Markus 1:31

SVEn Hij, tot haar gaande, vatte haar hand, en richtte haar op; en terstond verliet haar de koorts, en zij diende henlieden.
Steph και προσελθων ηγειρεν αυτην κρατησας της χειρος αυτησ και αφηκεν αυτην ο πυρετος ευθεωσ και διηκονει αυτοις
Trans.kai proselthōn ēgeiren autēn kratēsas tēs cheiros autēs̱ kai aphēken autēn o pyretos eutheōs̱ kai diēkonei autois

Algemeen

Zie ook: Hand (lichaamsdeel), Koorts

Aantekeningen

En Hij, tot haar gaande, vatte haar hand, en richtte haar op; en terstond verliet haar de koorts, en zij diende henlieden.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

και
En
προσελθων
Hij, tot haar gaande

-
ηγειρεν
en richtte

-
αυτην
haar
κρατησας
vatte

-
της
-
χειρος
hand
αυτης
haar
και
en
αφηκεν
verliet

-
αυτην
ze
ο
-
πυρετος
de koorts
ευθεως
terstond
και
en
διηκονει
zij diende

-
αυτοις
henlieden

En Hij, tot haar gaande, vatte haar hand, en richtte haar op; en terstond verliet haar de koorts, en zij diende henlieden.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!