Markus 2:16

SVEn de Schriftgeleerden en de Farizeen, ziende Hem eten met de tollenaren en zondaren, zeiden tot Zijn discipelen: Wat [is] [het], dat Hij met de tollenaren en zondaren eet en drinkt?
Steph και οι γραμματεις και οι φαρισαιοι ιδοντες αυτον εσθιοντα μετα των τελωνων και αμαρτωλων ελεγον τοις μαθηταις αυτου τι οτι μετα των τελωνων και αμαρτωλων εσθιει και πινει
Trans.kai oi grammateis kai oi pharisaioi idontes auton esthionta meta tōn telōnōn kai amartōlōn elegon tois mathētais autou ti oti meta tōn telōnōn kai amartōlōn esthiei kai pinei

Algemeen

Zie ook: Farizeeen, Schriftgeleerde, Tollenaar

Aantekeningen

En de Schriftgeleerden en de Farizeeën, ziende Hem eten met de tollenaren en zondaren, zeiden tot Zijn discipelen: Wat [is] [het], dat Hij met de tollenaren en zondaren eet en drinkt?


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

και
En
οι
-
γραμματεις
de Schriftgeleerden
και
en
οι
-
φαρισαιοι
de Farizeën
ιδοντες
ziende

-
αυτον
tot Zijn
εσθιοντα
Hem eten

-
μετα
met
των
-
τελωνων
de tollenaren
και
en
αμαρτωλων
zondaren
ελεγον
zeiden

-
τοις
-
μαθηταις
discipelen
αυτου
-
τι
Wat
οτι
dat
μετα
Hij met
των
-
τελωνων
de tollenaren
και
en
αμαρτωλων
zondaren
εσθιει
eet

-
και
en
πινει
drinkt

-

En de Schriftgeleerden en de Farizeeën, ziende Hem eten met de tollenaren en zondaren, zeiden tot Zijn discipelen: Wat [is] [het], dat Hij met de tollenaren en zondaren eet en drinkt?

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!