Markus 2:23

SVEn het geschiedde, dat Hij op een sabbatdag door het gezaaide ging, en Zijn discipelen begonnen, al gaande, aren te plukken.
Steph και εγενετο παραπορευεσθαι αυτον εν τοις σαββασιν δια των σποριμων και ηρξαντο οι μαθηται αυτου οδον ποιειν τιλλοντες τους σταχυας
Trans.kai egeneto paraporeuesthai auton en tois sabbasin dia tōn sporimōn kai ērxanto oi mathētai autou odon poiein tillontes tous stachyas

Algemeen

Zie ook: Aren lezen, Sabbat
Deuteronomium 23:25, Mattheus 12:1, Lukas 6:1

Aantekeningen

En het geschiedde, dat Hij op een sabbatdag door het gezaaide ging, en Zijn discipelen begonnen, al gaande, aren te plukken.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

και
En
εγενετο
het geschiedde

-
παραπορευεσθαι
ging

-
αυτον
Zijn
εν
dat Hij op
τοις
-
σαββασιν
een sabbatdag
δια
door
των
-
σποριμων
het gezaaide
και
en
ηρξαντο
begonnen

-
οι
-
μαθηται
discipelen
αυτου
-
οδον
al gaande
ποιειν
-

-
τιλλοντες
te plukken

-
τους
-
σταχυας
aren

En het geschiedde, dat Hij op een sabbatdag door het gezaaide ging, en Zijn discipelen begonnen, al gaande, aren te plukken.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!