Markus 3:19

SVEn Judas Iskariot, die Hem ook verraden heeft.
Steph και ιουδαν ισκαριωτην ος και παρεδωκεν αυτον
Trans.kai ioudan iskariōtēn os kai paredōken auton

Algemeen

Zie ook: Judas Iskariot

Aantekeningen

En Judas Iskariot, die Hem ook verraden heeft.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

και
En
ιουδαν
Judas
ισκαριωτην
Iskáriot
ος
die
και
ook
παρεδωκεν
verraden heeft

-
αυτον
Hem
και
-
ερχονται
-

-
εις
-
οικον
-

En Judas Iskariot, die Hem ook verraden heeft.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!