Markus 4:1

SVEn Hij begon wederom te leren omtrent de zee; en er vergaderde een grote schare bij Hem, alzo dat Hij, in het schip gegaan zijnde, nederzat op de zee; en de gehele schare was op het land aan de zee.
Steph και παλιν ηρξατο διδασκειν παρα την θαλασσαν και συνηχθη προς αυτον οχλος πολυσ ωστε αυτον εμβαντα εις το πλοιον καθησθαι εν τη θαλασση και πας ο οχλος προς την θαλασσαν επι της γης ην
Trans.kai palin ērxato didaskein para tēn thalassan kai synēchthē pros auton ochlos polys̱ ōste auton embanta eis to ploion kathēsthai en tē thalassē kai pas o ochlos pros tēn thalassan epi tēs gēs ēn

Algemeen

Zie ook: Schip, Schepen
Mattheus 13:1, Lukas 8:4

Overzicht


Aantekeningen

En Hij begon wederom te leren omtrent de zee; en er vergaderde een grote schare bij Hem, alzo dat Hij, in het schip gegaan zijnde, nederzat op de zee; en de gehele schare was op het land aan de zee.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

και
En
παλιν
wederom
ηρξατο
Hij begon

-
διδασκειν
te leren

-
παρα
omtrent
την
-
θαλασσαν
de zee
και
en
συνηχθη
er vergaderde

-
προς
bij
αυτον
Hem
οχλος
schare
πολυς
een grote
ωστε
alzo dat
αυτον
-
εμβαντα
gegaan zijnde

-
εις
Hij, in
το
-
πλοιον
het schip
καθησθαι
nederzat

-
εν
op
τη
-
θαλασση
de zee
και
en
πας
de gehele
ο
-
οχλος
schare
προς
aan
την
-
θαλασσαν
de zee
επι
op
της
-
γης
het land
ην
was

-

En Hij begon wederom te leren omtrent de zee; en er vergaderde een grote schare bij Hem, alzo dat Hij, in het schip gegaan zijnde, nederzat op de zee; en de gehele schare was op het land aan de zee.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!