Markus 4:41

SVEn zij vreesden met grote vreze, en zeiden tot elkander: Wie is toch Deze, dat ook de wind en de zee Hem gehoorzaam zijn?
Steph και εφοβηθησαν φοβον μεγαν και ελεγον προς αλληλους τις αρα ουτος εστιν οτι και ο ανεμος και η θαλασσα υπακουουσιν αυτω
Trans.kai ephobēthēsan phobon megan kai elegon pros allēlous tis ara outos estin oti kai o anemos kai ē thalassa ypakouousin autō

Algemeen

Zie ook: Eerbied, Ontzag, Vreze

Aantekeningen

En zij vreesden met grote vreze, en zeiden tot elkander: Wie is toch Deze, dat ook de wind en de zee Hem gehoorzaam zijn?


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

και
En
εφοβηθησαν
zij vreesden

-
φοβον
vreze
μεγαν
met grote
και
en
ελεγον
zeiden

-
προς
tot
αλληλους
elkander
τις
Wie
αρα
-
ουτος
Deze
εστιν
is

-
οτι
dat
και
ook
ο
-
ανεμος
de wind
και
en
η
-
θαλασσα
de zee
υπακουουσιν
gehoorzaam zijn

-
αυτω
Hem

En zij vreesden met grote vreze, en zeiden tot elkander: Wie is toch Deze, dat ook de wind en de zee Hem gehoorzaam zijn?

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!