Markus 4:7

SVEn het andere viel in de doornen, en de doornen wiesen op, en verstikten hetzelve, en het gaf geen vrucht.
Steph και αλλο επεσεν εις τας ακανθας και ανεβησαν αι ακανθαι και συνεπνιξαν αυτο και καρπον ουκ εδωκεν
Trans.kai allo epesen eis tas akanthas kai anebēsan ai akanthai kai synepnixan auto kai karpon ouk edōken

Aantekeningen

En het andere viel in de doornen, en de doornen wiesen op, en verstikten hetzelve, en het gaf geen vrucht.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

και
En
αλλο
het andere
επεσεν
viel

-
εις
in
τας
-
ακανθας
de doornen
και
en
ανεβησαν
wiesen op

-
αι
-
ακανθαι
de doornen
και
en
συνεπνιξαν
verstikten

-
αυτο
hetzelve
και
en
καρπον
vrucht
ουκ
geen
εδωκεν
het gaf

-

En het andere viel in de doornen, en de doornen wiesen op, en verstikten hetzelve, en het gaf geen vrucht.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!