Markus 5:37

SVEn Hij liet niemand toe Hem te volgen, dan Petrus, en Jakobus, en Johannes, den broeder van Jakobus;
Steph και ουκ αφηκεν ουδενα αυτω συνακολουθησαι ει μη πετρον και ιακωβον και ιωαννην τον αδελφον ιακωβου
Trans.kai ouk aphēken oudena autō synakolouthēsai ei mē petron kai iakōbon kai iōannēn ton adelphon iakōbou

Algemeen

Zie ook: Jakobus, Petrus

Aantekeningen

En Hij liet niemand toe Hem te volgen, dan Petrus, en Jakobus, en Johannes, den broeder van Jakobus;


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

και
En
ουκ
niemand
αφηκεν
Hij liet

-
ουδενα
-
αυτω
Hem
συνακολουθησαι
te volgen

-
ει
-
μη
-
πετρον
Petrus
και
en
ιακωβον
Jakobus
και
en
ιωαννην
Johannes
τον
-
αδελφον
den broeder
ιακωβου
van Jakobus

En Hij liet niemand toe Hem te volgen, dan Petrus, en Jakobus, en Johannes, den broeder van Jakobus;

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!