Markus 6:23

SVEn hij zwoer haar: Zo wat gij van mij zult eisen, zal ik u geven, [ook] tot de helft mijns koninkrijks!
Steph και ωμοσεν αυτη οτι ο εαν με αιτησης δωσω σοι εως ημισους της βασιλειας μου
Trans.kai ōmosen autē oti o ean me aitēsēs dōsō soi eōs ēmisous tēs basileias mou

Algemeen

Zie ook: Koninkrijk (helft van het)
Richteren 11:30

Aantekeningen

En hij zwoer haar: Zo wat gij van mij zult eisen, zal ik u geven, [ook] tot de helft mijns koninkrijks!


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

και
En
ωμοσεν
hij zwoer

-
αυτη
haar
οτι
-
ο
wat
εαν
Zo
με
gij van mij
αιτησης
zult eisen

-
δωσω
geven

-
σοι
-
εως
tot
ημισους
de helft
της
-
βασιλειας
koninkrijks
μου
mijns

En hij zwoer haar: Zo wat gij van mij zult eisen, zal ik u geven, [ook] tot de helft mijns koninkrijks!


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!