Mattheus 13:12

SVWant wie heeft, dien zal gegeven worden, en hij zal overvloediglijk hebben; maar wie niet heeft, van dien zal genomen worden, ook dat hij heeft.
Steph οστις γαρ εχει δοθησεται αυτω και περισσευθησεται οστις δε ουκ εχει και ο εχει αρθησεται απ αυτου
Trans.ostis gar echei dothēsetai autō kai perisseuthēsetai ostis de ouk echei kai o echei arthēsetai ap autou

Algemeen

Zie ook: Mattheus 25:29, Markus 4:24, Markus 4:25, Lukas 8:18, Lukas 19:26

Aantekeningen

Want wie heeft, dien zal gegeven worden, en hij zal overvloediglijk hebben; maar wie niet heeft, van dien zal genomen worden, ook dat hij heeft.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

οστις
wie
γαρ
Want
εχει
heeft

-
δοθησεται
zal gegeven worden

-
αυτω
dien
και
en
περισσευθησεται
hij zal overvloediglijk hebben

-
οστις
wie
δε
maar
ουκ
niet
εχει
heeft

-
και
ook
ο
-
εχει
dat hij heeft

-
αρθησεται
zal genomen worden

-
απ
van
αυτου
dien

Want wie heeft, dien zal gegeven worden, en hij zal overvloediglijk hebben; maar wie niet heeft, van dien zal genomen worden, ook dat hij heeft.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!