Mattheus 13:14

SVEn in hen wordt de profetie van Jesaja vervuld, die zegt: Met het gehoor zult gij horen, en geenszins verstaan; en ziende zult gij zien, en geenszins bemerken.
Steph και αναπληρουται επ αυτοις η προφητεια ησαιου η λεγουσα ακοη ακουσετε και ου μη συνητε και βλεποντες βλεψετε και ου μη ιδητε
Trans.kai anaplēroutai ep autois ē prophēteia ēsaiou ē legousa akoē akousete kai ou mē synēte kai blepontes blepsete kai ou mē idēte

Algemeen

Zie ook: Jesaja (profeet)
Jesaja 6:9, Markus 4:12, Lukas 8:10, Johannes 12:40, Handelingen 28:26, Romeinen 11:8

Aantekeningen

En in hen wordt de profetie van Jesaja vervuld, die zegt: Met het gehoor zult gij horen, en geenszins verstaan; en ziende zult gij zien, en geenszins bemerken.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

και
En
αναπληρουται
vervuld

-
αυτοις
hen
η
die
προφητεια
wordt de profetie
ησαιου
van Jesája
η
-
λεγουσα
zegt

-
ακοη
Met het gehoor
ακουσετε
zult gij horen

-
και
en
ου
-
μη
-
συνητε
verstaan

-
και
en
βλεποντες
ziende

-
βλεψετε
zult gij zien

-
και
en
ου
-
μη
-
ιδητε
bemerken

-

En in hen wordt de profetie van Jesaja vervuld, die zegt: Met het gehoor zult gij horen, en geenszins verstaan; en ziende zult gij zien, en geenszins bemerken.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!