Mattheus 13:36

SVToen nu Jezus de scharen [van Zich] gelaten had, ging Hij naar huis. En Zijn discipelen kwamen tot Hem, zeggende: Verklaar ons de gelijkenis van het onkruid des akkers.
Steph τοτε αφεις τους οχλους ηλθεν εις την οικιαν ο ιησουσ και προσηλθον αυτω οι μαθηται αυτου λεγοντες φρασον ημιν την παραβολην των ζιζανιων του αγρου
Trans.tote apheis tous ochlous ēlthen eis tēn oikian o iēsous̱ kai prosēlthon autō oi mathētai autou legontes phrason ēmin tēn parabolēn tōn zizaniōn tou agrou

Algemeen

Zie ook: Jezus Christus, Onkruid

Aantekeningen

Toen nu Jezus de scharen [van Zich] gelaten had, ging Hij naar huis. En Zijn discipelen kwamen tot Hem, zeggende: Verklaar ons de gelijkenis van het onkruid des akkers.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

τοτε
Toen
αφεις
gelaten had

-
τους
-
οχλους
de scharen
ηλθεν
ging Hij

-
εις
naar
την
-
οικιαν
huis
ο
-
ιησους
nu Jezus
και
En
προσηλθον
kwamen

-
αυτω
tot Hem
οι
-
μαθηται
discipelen
αυτου
Zijn
λεγοντες
zeggende

-
φρασον
Verklaar

-
ημιν
ons
την
-
παραβολην
de gelijkenis
των
-
ζιζανιων
van het onkruid
του
-
αγρου
des akkers

Toen nu Jezus de scharen [van Zich] gelaten had, ging Hij naar huis. En Zijn discipelen kwamen tot Hem, zeggende: Verklaar ons de gelijkenis van het onkruid des akkers.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!