Mattheus 13:44

SVWederom is het Koninkrijk der hemelen gelijk aan een schat, in den akker verborgen, welken een mens gevonden hebbende, verborg [dien], en van blijdschap over denzelven, gaat hij heen en verkoopt al wat hij heeft, en koopt dienzelven akker.
Steph παλιν ομοια εστιν η βασιλεια των ουρανων θησαυρω κεκρυμμενω εν τω αγρω ον ευρων ανθρωπος εκρυψεν και απο της χαρας αυτου υπαγει και παντα οσα εχει πωλει και αγοραζει τον αγρον εκεινον
Trans.palin omoia estin ē basileia tōn ouranōn thēsaurō kekrymmenō en tō agrō on eurōn anthrōpos ekrypsen kai apo tēs charas autou ypagei kai panta osa echei pōlei kai agorazei ton agron ekeinon

Algemeen

Zie ook: Filippenzen 3:7

Aantekeningen

Wederom is het Koninkrijk der hemelen gelijk aan een schat, in den akker verborgen, welken een mens gevonden hebbende, verborg [dien], en van blijdschap over denzelven, gaat hij heen en verkoopt al wat hij heeft, en koopt dienzelven akker.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

παλιν
Wederom
ομοια
gelijk aan
εστιν
is

-
η
-
βασιλεια
het Koninkrijk
των
-
ουρανων
der hemelen
θησαυρω
een schat
κεκρυμμενω
verborg

-
εν
in
τω
-
αγρω
den akker
ον
welken
ευρων
gevonden hebbende

-
ανθρωπος
een mens
εκρυψεν
verborgen

-
και
en
απο
van
της
-
χαρας
blijdschap
αυτου
over denzelven
υπαγει
gaat hij heen

-
και
en
παντα
al
οσα
wat
εχει
hij heeft

-
πωλει
verkoopt

-
και
en
αγοραζει
koopt

-
τον
-
αγρον
akker
εκεινον
dienzelven

Wederom is het Koninkrijk der hemelen gelijk aan een schat, in den akker verborgen, welken een mens gevonden hebbende, verborg [dien], en van blijdschap over denzelven, gaat hij heen en verkoopt al wat hij heeft, en koopt dienzelven akker.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!