Mattheus 14:2

SVEn zeide tot zijn knechten: Deze is Johannes de Doper; hij is opgewekt van de doden, en daarom werken die krachten in Hem.
Steph και ειπεν τοις παισιν αυτου ουτος εστιν ιωαννης ο βαπτιστης αυτος ηγερθη απο των νεκρων και δια τουτο αι δυναμεις ενεργουσιν εν αυτω
Trans.kai eipen tois paisin autou outos estin iōannēs o baptistēs autos ēgerthē apo tōn nekrōn kai dia touto ai dynameis energousin en autō

Algemeen

Zie ook: Johannes (de Doper)

Aantekeningen

En zeide tot zijn knechten: Deze is Johannes de Doper; hij is opgewekt van de doden, en daarom werken die krachten in Hem.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

και
En
ειπεν
zeide

-
τοις
-
παισιν
knechten
αυτου
tot zijn
ουτος
Deze
εστιν
is

-
ιωαννης
Johannes
ο
-
βαπτιστης
de Doper
αυτος
hij
ηγερθη
is opgewekt

-
απο
van
των
-
νεκρων
de doden
και
en
δια
daarom
τουτο
-
αι
-
δυναμεις
die krachten
ενεργουσιν
werken

-
εν
in
αυτω
Hem

En zeide tot zijn knechten: Deze is Johannes de Doper; hij is opgewekt van de doden, en daarom werken die krachten in Hem.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!