Mattheus 16:12

SVToen verstonden zij, dat Hij niet gezegd had, dat zij zich wachten zouden van den zuurdesem des broods, maar van de leer der Farizeen en Sadduceen.
Steph τοτε συνηκαν οτι ουκ ειπεν προσεχειν απο της ζυμης του αρτου αλλ απο της διδαχης των φαρισαιων και σαδδουκαιων
Trans.tote synēkan oti ouk eipen prosechein apo tēs zymēs tou artou all apo tēs didachēs tōn pharisaiōn kai saddoukaiōn

Algemeen

Zie ook: Brood, Farizeeen, Sadduceeen, Zuurdesem, Gist

Aantekeningen

Toen verstonden zij, dat Hij niet gezegd had, dat zij zich wachten zouden van den zuurdesem des broods, maar van de leer der Farizeeën en Sadduceeën.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

τοτε
Toen
συνηκαν
verstonden zij

-
οτι
dat
ουκ
Hij niet
ειπεν
gezegd had

-
προσεχειν
dat zij zich wachten zouden

-
απο
van
της
-
ζυμης
den zuurdesem
του
-
αρτου
des broods
αλλα
maar
απο
van
της
-
διδαχης
de leer
των
-
φαρισαιων
der Farizeën
και
en
σαδδουκαιων
Sadduceën

Toen verstonden zij, dat Hij niet gezegd had, dat zij zich wachten zouden van den zuurdesem des broods, maar van de leer der Farizeeën en Sadduceeën.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!