Mattheus 18:25

SVEn als hij niet had, om te betalen, beval zijn heer, dat men hem zou verkopen, en zijn vrouw en kinderen, en al wat hij had, en dat [de schuld] zou betaald worden.
Steph μη εχοντος δε αυτου αποδουναι εκελευσεν αυτον ο κυριος αυτου πραθηναι και την γυναικα αυτου και τα τεκνα και παντα οσα ειχεν και αποδοθηναι
Trans.mē echontos de autou apodounai ekeleusen auton o kyrios autou prathēnai kai tēn gynaika autou kai ta tekna kai panta osa eichen kai apodothēnai

Algemeen

Zie ook: Schulden hebben
Mattheus 5:25

Aantekeningen

En als hij niet had, om te betalen, beval zijn heer, dat men hem zou verkopen, en zijn vrouw en kinderen, en al wat hij had, en dat [de schuld] zou betaald worden.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

μη
als hij niet
εχοντος
had

-
δε
En
αυτου
zijn
αποδουναι
om te betalen

-
εκελευσεν
beval

-
αυτον
zijn
ο
-
κυριος
heer
αυτου
dat men hem
πραθηναι
zou verkopen

-
και
en
την
-
γυναικα
vrouw
αυτου
-
και
en
τα
-
τεκνα
kinderen
και
en
παντα
al
οσα
wat
ειχεν
hij had

-
και
en
αποδοθηναι
dat zou betaald worden

-

En als hij niet had, om te betalen, beval zijn heer, dat men hem zou verkopen, en zijn vrouw en kinderen, en al wat hij had, en dat [de schuld] zou betaald worden.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!