Mattheus 18:32

SVToen heeft hem zijn heer tot zich geroepen, en zeide tot hem: Gij boze dienstknecht, al die schuld heb ik u kwijtgescholden, dewijl gij mij gebeden hebt;
Steph τοτε προσκαλεσαμενος αυτον ο κυριος αυτου λεγει αυτω δουλε πονηρε πασαν την οφειλην εκεινην αφηκα σοι επει παρεκαλεσας με
Trans.tote proskalesamenos auton o kyrios autou legei autō doule ponēre pasan tēn opheilēn ekeinēn aphēka soi epei parekalesas me

Aantekeningen

Toen heeft hem zijn heer tot zich geroepen, en zeide tot hem: Gij boze dienstknecht, al die schuld heb ik u kwijtgescholden, dewijl gij mij gebeden hebt;


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

τοτε
Toen
προσκαλεσαμενος
tot zich geroepen

-
αυτον
heeft hem
ο
-
κυριος
heer
αυτου
zijn
λεγει
en zeide

-
αυτω
tot hem
δουλε
dienstknecht
πονηρε
Gij boze
πασαν
al
την
-
οφειλην
schuld
εκεινην
die
αφηκα
kwijtgescholden

-
σοι
heb ik
επει
dewijl
παρεκαλεσας
gebeden hebt

-
με
gij mij

Toen heeft hem zijn heer tot zich geroepen, en zeide tot hem: Gij boze dienstknecht, al die schuld heb ik u kwijtgescholden, dewijl gij mij gebeden hebt;

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!