Mattheus 19:16

SVEn ziet, er kwam een tot Hem, en zeide tot Hem: Goede Meester! wat zal ik goeds doen, opdat ik het eeuwige leven hebbe?
Steph και ιδου εις προσελθων ειπεν αυτω διδασκαλε αγαθε τι αγαθον ποιησω ινα εχω ζωην αιωνιον
Trans.kai idou eis proselthōn eipen autō didaskale agathe ti agathon poiēsō ina echō zōēn aiōnion

Algemeen

Zie ook: Eeuwigheid, Leven (eeuwig)
Markus 10:17, Lukas 18:18

Aantekeningen

En ziet, er kwam een tot Hem, en zeide tot Hem: Goede Meester! wat zal ik goeds doen, opdat ik het eeuwige leven hebbe?


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

και
En
ιδου
ziet

-
εις
een
προσελθων
er kwam

-
ειπεν
tot Hem, en zeide

-
αυτω
tot Hem
διδασκαλε
Meester
αγαθε
Goede
τι
wat
αγαθον
zal ik goeds
ποιησω
doen

-
ινα
opdat
εχω
hebbe

-
ζωην
leven
αιωνιον
ik het eeuwige

En ziet, er kwam een tot Hem, en zeide tot Hem: Goede Meester! wat zal ik goeds doen, opdat ik het eeuwige leven hebbe?

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!