Mattheus 21:42

SVJezus zeide tot hen: Hebt gij nooit gelezen in de Schriften: De steen, die de bouwlieden verworpen hebben, deze is geworden tot een hoofd des hoeks; van de Heere is dit geschied, en het is wonderlijk in onze ogen?
Steph λεγει αυτοις ο ιησους ουδεποτε ανεγνωτε εν ταις γραφαις λιθον ον απεδοκιμασαν οι οικοδομουντες ουτος εγενηθη εις κεφαλην γωνιας παρα κυριου εγενετο αυτη και εστιν θαυμαστη εν οφθαλμοις ημων
Trans.legei autois o iēsous oudepote anegnōte en tais graphais lithon on apedokimasan oi oikodomountes outos egenēthē eis kephalēn gōnias para kyriou egeneto autē kai estin thaumastē en ophthalmois ēmōn

Algemeen

Zie ook: Hoeksteen, Jezus Christus, Woord van God
Psalm 118:22, Jesaja 8:14, Jesaja 28:16, Markus 12:10, Lukas 20:17, Handelingen 4:11, Romeinen 9:33, 1 Petrus 2:6

Aantekeningen

Jezus zeide tot hen: Hebt gij nooit gelezen in de Schriften: De steen, die de bouwlieden verworpen hebben, deze is geworden tot een hoofd des hoeks; van de Heere is dit geschied, en het is wonderlijk in onze ogen?


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

λεγει
zeide

-
αυτοις
tot hen
ο
-
ιησους
Jezus
ουδεποτε
Hebt gij nooit
ανεγνωτε
gelezen

-
εν
in
ταις
-
γραφαις
de Schriften
λιθον
De steen
ον
dien
απεδοκιμασαν
verworpen hebben

-
οι
-
οικοδομουντες
de bouwlieden

-
ουτος
deze
εγενηθη
is geworden

-
εις
tot
κεφαλην
een hoofd
γωνιας
des hoeks
παρα
van
κυριου
den Heere
εγενετο
geschied

-
αυτη
is dit
και
en
εστιν
het is

-
θαυμαστη
wonderlijk
εν
in
οφθαλμοις
ogen
ημων
onze

Jezus zeide tot hen: Hebt gij nooit gelezen in de Schriften: De steen, die de bouwlieden verworpen hebben, deze is geworden tot een hoofd des hoeks; van de Heere is dit geschied, en het is wonderlijk in onze ogen?

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!