Mattheus 23:14

SVWee u, gij Schriftgeleerden en Farizeen, gij geveinsden, want gij eet de huizen der weduwen op, en [dat] onder den schijn van lang te bidden; daarom zult gij te zwaarder oordeel ontvangen.
Steph ουαι δε υμιν γραμματεισ και φαρισαιοι υποκριται οτι κατεσθιετε τασ οικιασ των χηρων και προφασει μακρα προσευχομενοι δια τουτο ληψεσθε περισσοτερον κριμα
Trans.ouai de ymin grammateis̱ kai pharisaioi ypokritai oti katesthiete tas̱ oikias̱ tōn chērōn kai prophasei makra proseuchomenoi dia touto lēpsesthe perissoteron krima

Algemeen

Zie ook: Bidden, Farizeeen, Huis, Schriftgeleerde
Markus 12:40, Lukas 20:47, 2 Timotheus 3:6, Titus 1:11

Aantekeningen

Wee u, gij Schriftgeleerden en Farizeeën, gij geveinsden, want gij eet de huizen der weduwen op, en [dat] onder den schijn van lang te bidden; daarom zult gij te zwaarder oordeel ontvangen.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

ουαι
Wee
υμιν
-
γραμματεις
gij Schriftgeleerden
και
op, en
φαρισαιοι
Farizeën
υποκριται
gij geveinsden
οτι
want
κλειετε
-

-
την
-
βασιλειαν
-
των
-
ουρανων
-
εμπροσθεν
-
των
-
ανθρωπων
-
υμεις
-
γαρ
-
ουκ
-
εισερχεσθε
ingaan

-
ουδε
-
τους
-
εισερχομενους
-

-
αφιετε
laat

-
εισελθειν
-

-

Wee u, gij Schriftgeleerden en Farizeeën, gij geveinsden, want gij eet de huizen der weduwen op, en [dat] onder den schijn van lang te bidden; daarom zult gij te zwaarder oordeel ontvangen.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!