Mattheus 25:46

SVEn dezen zullen gaan in de eeuwige pijn; maar de rechtvaardigen in het eeuwige leven.
Steph και απελευσονται ουτοι εις κολασιν αιωνιον οι δε δικαιοι εις ζωην αιωνιον
Trans.kai apeleusontai outoi eis kolasin aiōnion oi de dikaioi eis zōēn aiōnion

Algemeen

Zie ook: alverzoening, Eeuwigheid, Hel, Hellevuur, Onderwereld, Leven (eeuwig), Pijn, Straf, Vergelding
Daniel 12:2, Johannes 5:29

Aantekeningen

En dezen zullen gaan in de eeuwige pijn; maar de rechtvaardigen in het eeuwige leven.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

και
En
απελευσονται
zullen gaan

-
ουτοι
dezen
εις
in
κολασιν
pijn
αιωνιον
de eeuwige
οι
-
δε
maar
δικαιοι
de rechtvaardigen
εις
in
ζωην
leven
αιωνιον
het eeuwige

En dezen zullen gaan in de eeuwige pijn; maar de rechtvaardigen in het eeuwige leven.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!