Mattheus 28:8

SVEn haastelijk uitgaande van het graf, met vreze en grote blijdschap, liepen zij heen, om [hetzelve] Zijn discipelen te boodschappen.
Steph και εξελθουσαι ταχυ απο του μνημειου μετα φοβου και χαρας μεγαλης εδραμον απαγγειλαι τοις μαθηταις αυτου
Trans.kai exelthousai tachy apo tou mnēmeiou meta phobou kai charas megalēs edramon apangeilai tois mathētais autou

Algemeen

Zie ook: Graf, Begraafplaats
Markus 16:8, Johannes 20:18

Aantekeningen

En haastelijk uitgaande van het graf, met vreze en grote blijdschap, liepen zij heen, om [hetzelve] Zijn discipelen te boodschappen.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

και
En
εξελθουσαι
uitgaande

-
ταχυ
haastelijk
απο
van
του
-
μνημειου
het graf
μετα
met
φοβου
vreze
και
en
χαρας
blijdschap
μεγαλης
grote
εδραμον
liepen zij henen

-
απαγγειλαι
te boodschappen

-
τοις
-
μαθηταις
discipelen
αυτου
om Zijn

En haastelijk uitgaande van het graf, met vreze en grote blijdschap, liepen zij heen, om [hetzelve] Zijn discipelen te boodschappen.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!