Mattheus 2:6

SVEn gij Bethlehem, [gij] land Juda! zijt geenszins de minste onder de vorsten van Juda; want uit u zal de Leidsman voortkomen, Die Mijn volk Israel weiden zal.
Steph και συ βηθλεεμ γη ιουδα ουδαμως ελαχιστη ει εν τοις ηγεμοσιν ιουδα εκ σου γαρ εξελευσεται ηγουμενος οστις ποιμανει τον λαον μου τον ισραηλ
Trans.kai sy bēthleem gē iouda oudamōs elachistē ei en tois ēgemosin iouda ek sou gar exeleusetai ēgoumenos ostis poimanei ton laon mou ton israēl

Algemeen

Zie ook: Bethlehem (in Juda)
Micha 5:1, Johannes 7:42

Aantekeningen

En gij Bethlehem, [gij] land Juda! zijt geenszins de minste onder de vorsten van Juda; want uit u zal de Leidsman voortkomen, Die Mijn volk Israel weiden zal.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

και
En
συ
gij
βηθλεεμ
Bethlehem
γη
land
ιουδα
-
ουδαμως
geenszins
ελαχιστη
de minste
ει
zijt

-
εν
onder
τοις
-
ηγεμοσιν
de vorsten
ιουδα
-
εκ
uit
σου
-
γαρ
want
εξελευσεται
voortkomen

-
ηγουμενος
zal de Leidsman

-
οστις
Die
ποιμανει
weiden zal

-
τον
-
λαον
volk
μου
Mijn
τον
-
ισραηλ
Israël

En gij Bethlehem, [gij] land Juda! zijt geenszins de minste onder de vorsten van Juda; want uit u zal de Leidsman voortkomen, Die Mijn volk Israel weiden zal.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!