Mattheus 7:3

SVEn wat ziet gij den splinter, die in het oog uws broeders is, maar den balk, die in uw oog is, merkt gij niet?
Steph τι δε βλεπεις το καρφος το εν τω οφθαλμω του αδελφου σου την δε εν τω σω οφθαλμω δοκον ου κατανοεις
Trans.ti de blepeis to karphos to en tō ophthalmō tou adelphou sou tēn de en tō sō ophthalmō dokon ou katanoeis

Algemeen

Zie ook: Lukas 6:41, Lukas 6:42

Aantekeningen

En wat ziet gij den splinter, die in het oog uws broeders is, maar den balk, die in uw oog is, merkt gij niet?


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

τι
wat
δε
En
βλεπεις
ziet gij

-
το
-
καρφος
den splinter
το
-
εν
die in
τω
-
οφθαλμω
oog
του
-
αδελφου
broeders
σου
uws
την
-
δε
is, maar
εν
die in
τω
-
σω
uw
οφθαλμω
het oog
δοκον
den balk
ου
niet
κατανοεις
is, merkt gij

-

En wat ziet gij den splinter, die in het oog uws broeders is, maar den balk, die in uw oog is, merkt gij niet?

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!