Mattheus 8:27

SVEn de mensen verwonderden zich, zeggende: Hoedanig een is Deze, dat ook de winden en de zee Hem gehoorzaam zijn!
Steph οι δε ανθρωποι εθαυμασαν λεγοντες ποταπος εστιν ουτος οτι και οι ανεμοι και η θαλασσα υπακουουσιν αυτω
Trans.oi de anthrōpoi ethaumasan legontes potapos estin outos oti kai oi anemoi kai ē thalassa ypakouousin autō

Aantekeningen

En de mensen verwonderden zich, zeggende: Hoedanig een is Deze, dat ook de winden en de zee Hem gehoorzaam zijn!


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

οι
-
δε
En
ανθρωποι
de mensen
εθαυμασαν
verwonderden zich

-
λεγοντες
zeggende

-
ποταπος
Hoedanig een
εστιν
is

-
ουτος
Deze
οτι
dat
και
en
οι
-
ανεμοι
de winden
και
ook
η
-
θαλασσα
de zee
υπακουουσιν
gehoorzaam zijn

-
αυτω
Hem

En de mensen verwonderden zich, zeggende: Hoedanig een is Deze, dat ook de winden en de zee Hem gehoorzaam zijn!


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!