Mattheus 8:9

SVWant ik ben ook een mens onder de macht [van anderen], hebbende onder mij krijgsknechten; en ik zeg tot dezen: Ga! en hij gaat; en tot den anderen: Kom! en hij komt; en tot mijn dienstknecht: Doe dat! en hij doet het.
Steph και γαρ εγω ανθρωπος ειμι υπο εξουσιαν εχων υπ εμαυτον στρατιωτας και λεγω τουτω πορευθητι και πορευεται και αλλω ερχου και ερχεται και τω δουλω μου ποιησον τουτο και ποιει
Trans.kai gar egō anthrōpos eimi ypo exousian echōn yp emauton stratiōtas kai legō toutō poreuthēti kai poreuetai kai allō erchou kai erchetai kai tō doulō mou poiēson touto kai poiei

Algemeen

Zie ook: Soldaten

Aantekeningen

Want ik ben ook een mens onder de macht [van anderen], hebbende onder mij krijgsknechten; en ik zeg tot dezen: Ga! en hij gaat; en tot den anderen: Kom! en hij komt; en tot mijn dienstknecht: Doe dat! en hij doet het.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

και
ook
γαρ
Want
εγω
ik
ανθρωπος
een mens
ειμι
ben

-
υπο
onder
εξουσιαν
de macht
εχων
hebbende

-
υπ
onder
εμαυτον
mij
στρατιωτας
krijgsknechten
και
en
λεγω
ik zeg

-
τουτω
tot dezen
πορευθητι
Ga

-
και
en
πορευεται
hij gaat

-
και
en
αλλω
tot den anderen
ερχου
hij komt

-
και
en
ερχεται
Kom

-
και
en
τω
-
δουλω
dienstknecht
μου
tot mijn
ποιησον
Doe

-
τουτο
dat
και
en
ποιει
hij doet

-

Want ik ben ook een mens onder de macht [van anderen], hebbende onder mij krijgsknechten; en ik zeg tot dezen: Ga! en hij gaat; en tot den anderen: Kom! en hij komt; en tot mijn dienstknecht: Doe dat! en hij doet het.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!