Mattheus 9:2

SVEn Jezus, hun geloof ziende, zeide tot den geraakte: Zoon! wees welgemoed; uw zonden zijn u vergeven.
Steph και ιδου προσεφερον αυτω παραλυτικον επι κλινης βεβλημενον και ιδων ο ιησους την πιστιν αυτων ειπεν τω παραλυτικω θαρσει τεκνον αφεωνται σοι αι αμαρτιαι σου
Trans.kai idou prosepheron autō paralytikon epi klinēs beblēmenon kai idōn o iēsous tēn pistin autōn eipen tō paralytikō tharsei teknon apheōntai soi ai amartiai sou

Algemeen

Zie ook: Jezus Christus, Lamme, Verlamde, Zonde

Aantekeningen

En Jezus, hun geloof ziende, zeide tot den geraakte: Zoon! wees welgemoed; uw zonden zijn u vergeven.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

και
En
ιδου
-

-
προσεφερον
-

-
αυτω
hun
παραλυτικον
tot den geraakte
επι
op
κλινης
een bed
βεβλημενον
liggende

-
και
-
ιδων
ziende

-
ο
-
ιησους
Jezus
την
-
πιστιν
geloof
αυτων
tot Hem
ειπεν
zeide

-
τω
-
παραλυτικω
een geraakte
θαρσει
wees welgemoed

-
τεκνον
Zoon
αφεωνται
vergeven

-
σοι
zijn
αι
-
αμαρτιαι
zonden
σου
uw

En Jezus, hun geloof ziende, zeide tot den geraakte: Zoon! wees welgemoed; uw zonden zijn u vergeven.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!