Mattheus 9:36

SVEn Hij, de scharen ziende, werd innerlijk met ontferming bewogen over hen, omdat zij vermoeid en verstrooid waren, gelijk schapen, die geen herder hebben.
Steph ιδων δε τους οχλους εσπλαγχνισθη περι αυτων οτι ησαν εκλελυμενοι και ερριμμενοι ωσει προβατα μη εχοντα ποιμενα
Trans.idōn de tous ochlous esplanchnisthē peri autōn oti ēsan eklelymenoi kai errimmenoi ōsei probata mē echonta poimena

Algemeen

Zie ook: Herder, Schapen, Vermoeidheid
Jeremia 23:1, Ezechiel 34:2, Markus 6:34

Aantekeningen

En Hij, de scharen ziende, werd innerlijk met ontferming bewogen over hen, omdat zij vermoeid en verstrooid waren, gelijk schapen, die geen herder hebben.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

ιδων
ziende

-
δε
En
τους
-
οχλους
Hij, de scharen
εσπλαγχνισθη
werd innerlijk met ontferming bewogen

-
περι
over
αυτων
hen
οτι
omdat
ησαν
waren

-
εσκυλμενοι
-

-
και
en
ερριμμενοι
verstrooid

-
ωσει
gelijk
προβατα
schapen
μη
die geen
εχοντα
hebben

-
ποιμενα
herder

En Hij, de scharen ziende, werd innerlijk met ontferming bewogen over hen, omdat zij vermoeid en verstrooid waren, gelijk schapen, die geen herder hebben.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!