Openbaring 10:7

ABMaar in de dagen van de stem van de zevende engel, wanneer hij op het punt kan staan om te trompetteren en hij het geheim van God kan beëindigen, zoals Hij heeft verkondigd aan zijn slaven de profeten.
SVMaar in de dagen der stem des zevenden engels, wanneer hij bazuinen zal, zo zal de verborgenheid Gods vervuld worden, gelijk Hij Zijn dienstknechten, den profeten, verkondigd heeft.
Steph αλλα εν ταις ημεραις της φωνης του εβδομου αγγελου οταν μελλη σαλπιζειν και τελεσθη το μυστηριον του θεου ως ευηγγελισεν τοισ εαυτου δουλοισ τοισ προφηταισ
Trans.alla en tais ēmerais tēs phōnēs tou ebdomou angelou otan mellē salpizein kai telesthē to mystērion tou theou ōs euēngelisen tois̱ eautou doulois̱ tois̱ prophētais̱

Algemeen

Zie ook: Engelen, Profeet, Sjofar, Bazuin

Aantekeningen

Maar in de dagen der stem des zevenden engels, wanneer hij bazuinen zal, zo zal de verborgenheid Gods vervuld worden, gelijk Hij Zijn dienstknechten, den profeten, verkondigd heeft.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

αλλ
Maar
εν
in
ταις
-
ημεραις
de dagen
της
-
φωνης
der stem
του
-
εβδομου
des zevenden
αγγελου
engels
οταν
wanneer
μελλη
zal

-
σαλπιζειν
hij bazuinen

-
και
zo
ετελεσθη
-

-
το
-
μυστηριον
zal de verborgenheid
του
-
θεου
Gods
ως
gelijk
ευηγγελισεν
verkondigd heeft

-
τους
-
δουλους
dienstknechten
αυτου
-
τους
-
προφητας
den profeten

Maar in de dagen der stem des zevenden engels, wanneer hij bazuinen zal, zo zal de verborgenheid Gods vervuld worden, gelijk Hij Zijn dienstknechten, den profeten, verkondigd heeft.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!