Openbaring 19:2

SVWant Zijn oordelen zijn waarachtig en rechtvaardig; dewijl Hij de grote hoer geoordeeld heeft, die de aarde verdorven heeft met haar hoererij, en Hij het bloed Zijner dienaren van haar hand gewroken heeft.
Steph οτι αληθιναι και δικαιαι αι κρισεις αυτου οτι εκρινεν την πορνην την μεγαλην ητις εφθειρεν την γην εν τη πορνεια αυτης και εξεδικησεν το αιμα των δουλων αυτου εκ τησ χειρος αυτης
Trans.oti alēthinai kai dikaiai ai kriseis autou oti ekrinen tēn pornēn tēn megalēn ētis ephtheiren tēn gēn en tē porneia autēs kai exedikēsen to aima tōn doulōn autou ek tēs̱ cheiros autēs

Algemeen

Zie ook: Babylon (hoer), Christenvervolging, Hand (lichaamsdeel), Oordeel (Dag des)
Deuteronomium 32:43, Openbaring 15:3, Openbaring 16:7, Openbaring 18:20

Aantekeningen

Want Zijn oordelen zijn waarachtig en rechtvaardig; dewijl Hij de grote hoer geoordeeld heeft, die de aarde verdorven heeft met haar hoererij, en Hij het bloed Zijner dienaren van haar hand gewroken heeft.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

οτι
Want
αληθιναι
zijn waarachtig
και
en
δικαιαι
rechtvaardig
αι
-
κρισεις
oordelen
αυτου
Zijn
οτι
dewijl
εκρινεν
geoordeeld heeft

-
την
-
πορνην
hoer
την
-
μεγαλην
Hij de grote
ητις
die
διεφθειρεν
-

-
την
-
γην
de aarde
εν
met
τη
-
πορνεια
hoererij
αυτης
haar
και
en
εξεδικησεν
gewroken heeft

-
το
-
αιμα
Hij het bloed
των
-
δουλων
dienaren
αυτου
haar
εκ
van
[της]
-
χειρος
hand
αυτης
Zijner

Want Zijn oordelen zijn waarachtig en rechtvaardig; dewijl Hij de grote hoer geoordeeld heeft, die de aarde verdorven heeft met haar hoererij, en Hij het bloed Zijner dienaren van haar hand gewroken heeft.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!