Openbaring 5:9

ABZij zongen een nieuw lied, zeggend: "Waardevol bent U, om het boek te nemen en zijn zegels te openen, omdat Uw keel is doorgesneden en U ons in God hebt gekocht met Uw bloed uit alle stammen, talen, volken en naties.
SVEn zij zongen een nieuw lied, zeggende: Gij zijt waardig dat boek te nemen, en zijn zegelen te openen; want Gij zijt geslacht, en hebt ons Gode gekocht met Uw bloed, uit alle geslacht, en taal, en volk, en natie;
Steph και αδουσιν ωδην καινην λεγοντες αξιος ει λαβειν το βιβλιον και ανοιξαι τας σφραγιδας αυτου οτι εσφαγης και ηγορασας τω θεω ημασ εν τω αιματι σου εκ πασης φυλης και γλωσσης και λαου και εθνους
Trans.kai adousin ōdēn kainēn legontes axios ei labein to biblion kai anoixai tas sphragidas autou oti esphagēs kai ēgorasas tō theō ēmas̱ en tō aimati sou ek pasēs phylēs kai glōssēs kai laou kai ethnous

Algemeen

Zie ook: Talen, Volk, natie
Handelingen 20:28, Efeziers 1:7, Colossenzen 1:14, Hebreeen 9:12, Hebreeen 10:10, 1 Petrus 1:19, 1 Johannes 1:7, Openbaring 4:11, Openbaring 14:3

Aantekeningen

En zij zongen een nieuw lied, zeggende: Gij zijt waardig dat boek te nemen, en zijn zegelen te openen; want Gij zijt geslacht, en hebt ons Gode gekocht met Uw bloed, uit alle geslacht, en taal, en volk, en natie;


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

και
En
αδουσιν
zij zongen

-
ωδην
lied
καινην
een nieuw
λεγοντες
zeggende

-
αξιος
waardig
ει
Gij zijt

-
λαβειν
te nemen

-
το
-
βιβλιον
dat boek
και
en
ανοιξαι
te openen

-
τας
-
σφραγιδας
zegelen
αυτου
zijn
οτι
want
εσφαγης
Gij zijt geslacht

-
και
en
ηγορασας
gekocht

-
τω
-
θεω
Gode
ημας
hebt ons
εν
met
τω
-
αιματι
bloed
σου
Uw
εκ
uit
πασης
alle
φυλης
geslacht
και
en
γλωσσης
taal
και
en
λαου
volk
και
en
εθνους
natie

En zij zongen een nieuw lied, zeggende: Gij zijt waardig dat boek te nemen, en zijn zegelen te openen; want Gij zijt geslacht, en hebt ons Gode gekocht met Uw bloed, uit alle geslacht, en taal, en volk, en natie;


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!