Openbaring 6:8

ABIk zag en zie, een bleekgroen paard, en degene die daarboven zat, diens naam was de dood en het dodenrijk volgde hem. Aan hem werd macht gegeven om het kwart van het land te vermoorden met het barbarenzwaard, de hongersnood, de dood en de wilde beesten van het land.
SVEn ik zag, en ziet, een vaal paard, en die daarop zat, zijn naam was de dood; en de hel volgde hem na. En hun werd macht gegeven om te doden tot het vierde [deel] der aarde, met zwaard, en met honger, en met den dood, en door de wilde beesten der aarde.
Steph και ειδον και ιδου ιππος χλωρος και ο καθημενος επανω αυτου ονομα αυτω ο θανατος και ο αδης ακολουθει μετ αυτου και εδοθη αυτοισ εξουσια αποκτειναι επι το τεταρτον της γης εν ρομφαια και εν λιμω και εν θανατω και υπο των θηριων της γης
Trans.kai eidon kai idou ippos chlōros kai o kathēmenos epanō autou onoma autō o thanatos kai o adēs akolouthei met autou kai edothē autois̱ exousia apokteinai epi to tetarton tēs gēs en romphaia kai en limō kai en thanatō kai ypo tōn thēriōn tēs gēs

Algemeen

Zie ook: Dieren / Fauna, Dodenrijk, Dood, Hades, Hongersnood, Paard, Zwaard
Ezechiel 14:21


Aantekeningen

En ik zag, en ziet, een vaal paard, en die daarop zat, zijn naam was de dood; en de hel volgde hem na. En hun werd macht gegeven om te doden tot het vierde [deel] der aarde, met zwaard, en met honger, en met den dood, en door de wilde beesten der aarde.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

και
En
ιδου
ziet

-
ιππος
paard
χλωρος
een vaal
και
en
ο
-
καθημενος
zat

-
επανω
die daarop
αυτου
zijn
ονομα
naam

αυτω

was

ο

de

θανατος

dood

και
en

ο

het

αδης

dodenrijk

ηκολουθει
volgde

-
αυτω
hem
και
en
εδοθη
gegeven

-
αυτω
hun
εξουσια
werd macht
επι
tot

το

het

τεταρτον

vierde

της

van de

γης

aarde

αποκτειναι
om te doden

-
εν
met
ρομφαια
zwaard
και
en
εν
met
λιμω
honger

και

en

εν
met

θανατω

dood

και
en
υπο
door

των

de

θηριων

wilde beesten

της

van de

γης

aarde


En ik zag, en ziet, een vaal paard, en die daarop zat, zijn naam was de dood; en de hel volgde hem na. En hun werd macht gegeven om te doden tot het vierde [deel] der aarde, met zwaard, en met honger, en met den dood, en door de wilde beesten der aarde.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!