Psalm 42:9

SV[Maar] de HEERE zal des daags Zijn goedertierenheid gebieden, en des nachts zal Zijn lied bij mij zijn; het gebed tot den God mijns levens.
WLCיֹומָ֤ם ׀ יְצַוֶּ֬ה יְהוָ֨ה ׀ חַסְדֹּ֗ו וּ֭בַלַּיְלָה [שִׁירָהּ כ] (שִׁירֹ֣ו ק) עִמִּ֑י תְּ֝פִלָּ֗ה לְאֵ֣ל חַיָּֽי׃
Trans.ywōmām yəṣaûeh JHWH ḥasədwō ûḇallayəlâ šîrōh šîrwō ‘immî təfillâ lə’ēl ḥayyāy:

Algemeen

Zie ook: Qere en Ketiv

Aantekeningen

[Maar] de HEERE zal des daags Zijn goedertierenheid gebieden, en des nachts zal Zijn lied bij mij zijn; het gebed tot den God mijns levens.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

יוֹמָ֤ם׀

zal des daags

יְצַוֶּ֬ה

gebieden

יְהוָ֨ה׀

HEERE

חַסְדּ֗וֹ

Zijn goedertierenheid

וּ֭

-

בַ

-

לַּיְלָה

en des nachts

שירה

zal Zijn lied

שִׁיר֣וֹ

-

עִמִּ֑י

-

תְּ֝פִלָּ֗ה

bij mij zijn; het gebed

לְ

-

אֵ֣ל

tot den God

חַיָּֽי

mijns levens


[Maar] de HEERE zal des daags Zijn goedertierenheid gebieden, en des nachts zal Zijn lied bij mij zijn; het gebed tot den God mijns levens.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!