Romeinen 1:1

SVPaulus, een dienstknecht van Jezus Christus, een geroepen apostel, afgezonderd tot het Evangelie van God,
Steph παυλος δουλος ιησου χριστου κλητος αποστολος αφωρισμενος εις ευαγγελιον θεου
Trans.paulos doulos iēsou christou klētos apostolos aphōrismenos eis euangelion theou

Algemeen

Zie ook: Apostelschap, Jezus Christus, Nieuwe Testament, Paulus (apostel), Romeinen (brief)
Handelingen 9:15, Handelingen 13:2, Galaten 1:15

Titel

Auteur

Ontstaan

Thema

Synopsis

  1. Inleiding (hoofdstuk 1 t/m 4:13)
  2. Begin van het openbare optreden van Jezus voornamelijk in Galilea (van 4:13 t/m 9:50)
  3. Reis naar Jeruzalem doorheen Samaria en Perea; bediening voornamelijk in Perea (9:51 t/m 19:28)
  4. Jezus laatste dagen met viering van het Passcha en de kruisdood (19:29 t/m 23:55)
  5. Gebeurtenissen rondom de Opstanding en Hemelvaart (hoofdstuk 24)

PrikkelLengte


Aantekeningen

Paulus heeft diverse brieven geschreven, die later in het NT zijn opgenomen. Ze hebben een min of meer vaste structuur met een afzender, geadresseerde en groet (HSV Mannenbijbel)

De volgorde van de brieven van Paulus is niet gebaseerd op ouderdom, maar op lengte gerangschikt (de langste als eerste).

Overzicht hoofdstuk


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

παυλος
Paulus
δουλος
een dienstknecht
ιησου
van Jezus
χριστου
Christus
κλητος
een geroepen
αποστολος
apostel
αφωρισμενος
afgezonderd

-
εις
tot
ευαγγελιον
het Evangelie
θεου
van God

Paulus, een dienstknecht van Jezus Christus, een geroepen apostel, afgezonderd tot het Evangelie van God,

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!