Romeinen 1:13

SVDoch ik wil niet, dat u onbekend zij, broeders, dat ik menigmaal voorgenomen heb tot u te komen (en ben tot nog toe verhinderd geweest), opdat ik ook onder u enige vrucht zou hebben, gelijk als ook onder de andere heidenen.
Steph ου θελω δε υμας αγνοειν αδελφοι οτι πολλακις προεθεμην ελθειν προς υμας και εκωλυθην αχρι του δευρο ινα καρπον τινα σχω και εν υμιν καθως και εν τοις λοιποις εθνεσιν
Trans.ou thelō de ymas agnoein adelphoi oti pollakis proethemēn elthein pros ymas kai ekōlythēn achri tou deuro ina karpon tina schō kai en ymin kathōs kai en tois loipois ethnesin

Algemeen

Zie ook: Heiden, Heidenen
1 Thessalonicensen 2:18

Aantekeningen

Doch ik wil niet, dat u onbekend zij, broeders, dat ik menigmaal voorgenomen heb tot u te komen (en ben tot nog toe verhinderd geweest), opdat ik ook onder u enige vrucht zou hebben, gelijk als ook onder de andere heidenen.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

ου
niet
θελω
ik wil

-
δε
Doch
υμας
dat
αγνοειν
onbekend zij

-
αδελφοι
broeders
οτι
dat
πολλακις
ik menigmaal
προεθεμην
voorgenomen heb

-
ελθειν
te komen

-
προς
tot
υμας
-
και
(en
εκωλυθην
verhinderd geweest

-
αχρι
ben tot
του
-
δευρο
nog toe
ινα
), opdat
τινα
enige
καρπον
vrucht
σχω
zou hebben

-
και
ik ook
εν
onder
υμιν
-
καθως
gelijk
και
als ook
εν
onder
τοις
-
λοιποις
de andere
εθνεσιν
heidenen

Doch ik wil niet, dat u onbekend zij, broeders, dat ik menigmaal voorgenomen heb tot u te komen (en ben tot nog toe verhinderd geweest), opdat ik ook onder u enige vrucht zou hebben, gelijk als ook onder de andere heidenen.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!