Romeinen 2:29

SVMaar die is een Jood, die het in het verborgen is, en de besnijdenis des harten, in den geest, niet [in de] letter, [is de besnijdenis;] wiens lof niet is uit de mensen, maar uit God.
Steph αλλ ο εν τω κρυπτω ιουδαιος και περιτομη καρδιας εν πνευματι ου γραμματι ου ο επαινος ουκ εξ ανθρωπων αλλ εκ του θεου
Trans.all o en tō kryptō ioudaios kai peritomē kardias en pneumati ou grammati ou o epainos ouk ex anthrōpōn all ek tou theou

Algemeen

Zie ook: Besnijdenis, Doop, Hart (lichaamsdeel), Jood, Joden
Deuteronomium 10:16, Jeremia 4:4, Filippenzen 3:2, Filippenzen 3:3, Colossenzen 2:11

Aantekeningen

Maar die is een Jood, die het in het verborgen is, en de besnijdenis des harten, in den geest, niet [in de] letter, [is de besnijdenis;] wiens lof niet is uit de mensen, maar uit God.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

αλλ
Maar
ο
-
εν
die het in
τω
-
κρυπτω
het verborgen
ιουδαιος
die is een Jood
και
is, en
περιτομη
de besnijdenis
καρδιας
des harten
εν
in
πνευματι
den geest
ου
niet
γραμματι
letter
ου
wiens
ο
-
επαινος
lof
ουκ
niet
εξ
is uit
ανθρωπων
de mensen
αλλ
maar
εκ
uit
του
-
θεου
God

Maar die is een Jood, die het in het verborgen is, en de besnijdenis des harten, in den geest, niet [in de] letter, [is de besnijdenis;] wiens lof niet is uit de mensen, maar uit God.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!