Romeinen 4:7

SV[Zeggende:] Zalig zijn zij, welker ongerechtigheden vergeven zijn, en welker zonden bedekt zijn;
Steph μακαριοι ων αφεθησαν αι ανομιαι και ων επεκαλυφθησαν αι αμαρτιαι
Trans.makarioi ōn aphethēsan ai anomiai kai ōn epekalyphthēsan ai amartiai

Algemeen

Zie ook: Zaligsprekingen
Psalm 32:1

Aantekeningen

[Zeggende:] Zalig zijn zij, welker ongerechtigheden vergeven zijn, en welker zonden bedekt zijn;


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

μακαριοι
Zalig
ων
zijn zij, welker
αφεθησαν
vergeven zijn

-
αι
-
ανομιαι
ongerechtigheden
και
en
ων
welker
επεκαλυφθησαν
bedekt zijn

-
αι
-
αμαρτιαι
zonden

[Zeggende:] Zalig zijn zij, welker ongerechtigheden vergeven zijn, en welker zonden bedekt zijn;

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!