Romeinen 9:10

SVEn niet alleenlijk [deze], maar ook Rebekka [is daarvan een bewijs], als zij uit een bevrucht was, [namelijk] Izaak, onzen Vader.
Steph ου μονον δε αλλα και ρεβεκκα εξ ενος κοιτην εχουσα ισαακ του πατρος ημων
Trans.ou monon de alla kai rebekka ex enos koitēn echousa isaak tou patros ēmōn

Algemeen

Zie ook: Izaak, Izak, Rebekka
Genesis 25:21

Aantekeningen

En niet alleenlijk [deze], maar ook Rebekka [is daarvan een bewijs], als zij uit een bevrucht was, [namelijk] Izaak, onzen Vader.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

ου
niet
μονον
alleenlijk
δε
En
αλλα
maar
και
ook
ρεβεκκα
Rebekka
εξ
als zij uit
ενος
een
κοιτην
bevrucht
εχουσα
was

-
ισαακ
Izaäk
του
-
πατρος
vader
ημων
onzen

En niet alleenlijk [deze], maar ook Rebekka [is daarvan een bewijs], als zij uit een bevrucht was, [namelijk] Izaak, onzen Vader.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!