Romeinen 9:21

SVOf heeft de pottenbakker geen macht over het leem, om uit denzelfden klomp te maken, het ene vat ter ere, en het andere ter onere?
Steph η ουκ εχει εξουσιαν ο κεραμευς του πηλου εκ του αυτου φυραματος ποιησαι ο μεν εις τιμην σκευος ο δε εις ατιμιαν
Trans.ē ouk echei exousian o kerameus tou pēlou ek tou autou phyramatos poiēsai o men eis timēn skeuos o de eis atimian

Algemeen

Zie ook: Pottenbakker
2 Timotheus 2:20

Aantekeningen

Of heeft de pottenbakker geen macht over het leem, om uit denzelfden klomp te maken, het ene vat ter ere, en het andere ter onere?


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

η
Of
ουκ
geen
εχει
heeft

-
εξουσιαν
macht
ο
-
κεραμευς
de pottenbakker
του
-
πηλου
over het leem
εκ
om uit
του
-
αυτου
denzelfden
φυραματος
klomp
ποιησαι
te maken

-
ο
het ene
μεν
-
εις
ter
τιμην
ere
σκευος
vat
ο
het andere
δε
en
εις
ter
ατιμιαν
onere

Of heeft de pottenbakker geen macht over het leem, om uit denzelfden klomp te maken, het ene vat ter ere, en het andere ter onere?


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!