Colossenzen 1:14

SVIn Denwelke wij de verlossing hebben door Zijn bloed, [namelijk] de vergeving der zonden;
Steph εν ω εχομεν την απολυτρωσιν δια του αιματοσ αυτου την αφεσιν των αμαρτιων
Trans.en ō echomen tēn apolytrōsin dia tou aimatos̱ autou tēn aphesin tōn amartiōn

Algemeen

Zie ook: Bloed
Handelingen 20:28, Efeziers 1:7, Hebreeen 9:14, 1 Petrus 1:19

Aantekeningen

In Denwelke wij de verlossing hebben door Zijn bloed, [namelijk] de vergeving der zonden;


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

εν
In
ω
Denwelken
εχομεν
hebben

-
την
-
απολυτρωσιν
wij de verlossing
[δια
door
του
-
αιματος
bloed
αυτου]
Zijn
την
-
αφεσιν
de vergeving
των
-
αμαρτιων
der zonden

In Denwelke wij de verlossing hebben door Zijn bloed, [namelijk] de vergeving der zonden;

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!