G2271 ἡσυχία
rust, zwijgen

Bijbelteksten

Handelingen 22:2(Als zij nu hoorden, dat hij in de Hebreeuwse taal hen aansprak, hielden zij zich te meer stil. En hij zeide:)
2 Thessalonicensen 3:12Doch de zodanigen bevelen en vermanen wij door onzen Heere Jezus Christus, dat zij met stilheid werkende, hun eigen brood eten.
1 Timotheus 2:11Een vrouw late zich leren in stilheid, in alle onderdanigheid.
1 Timotheus 2:12Doch ik laat de vrouw niet toe, dat zij lere, noch over den man heerse, maar [wil], dat zij in stilheid zij.

Mede mogelijk dankzij

Doneer Aantekeningen bij de Bijbel