G2272 ἡσύχιος
stil, rustig

Bijbelteksten

1 Timotheus 2:2Voor koningen, en allen, die in hoogheid zijn; opdat wij een gerust en stil leven leiden mogen in alle godzaligheid en eerbaarheid.
1 Petrus 3:4Maar de verborgen mens des harten, in het onverderfelijk [versiersel] van een zachtmoedigen en stillen geest, die kostelijk is voor God.

Mede mogelijk dankzij