G4981 σχολή
vrije tijd, vrij van dienst

Bijbelteksten

Handelingen 19:9Maar als sommigen verhard werden, en ongehoorzaam waren, kwaadsprekende van den weg [des Heeren] voor de menigte, week hij van hen, en scheidde de discipelen af, dagelijks handelende in de school van zekeren Tyrannus.

Mede mogelijk dankzij

Doneer Aantekeningen bij de Bijbel