H8568 תַּנָּה
draak, slang, reptiel, jakhals

Bijbelteksten

Klaagliederen 4:3[Gimel.] Zelfs laten de zeekalveren de borsten neder, zij zogen hun welpen; [maar] de dochter mijns volks is als een wrede geworden, gelijk de struisen in de woestijn.
Maleachi 1:3En Ezau heb Ik gehaat; en Ik heb zijn bergen gesteld [tot] een verwoesting, en zijn erve voor de draken der woestijn.

Mede mogelijk dankzij

Doneer Aantekeningen bij de Bijbel