G1697_Ἐμμόρ
Emmor
Taal: Grieks

Onderwerpen

Hemor,

Statistieken

Komt 1x voor in 1 Bijbelboeken.

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.

Woordstudie

Emmor,
Bronnen

Lexicon G. Abbott-Smith

Voor meer informatie: G. Abbott-Smith's A Manual Greek Lexicon of the New Testament (New York: Scribner's, 1922)

Ἑμμώρ (T, Ἐμμώρ, Rec. -όρ indecl. (Heb. חֲמוֹר H2543), Emmor (Ge 33:19): Ac 7:16.†

Literatuur


Mede mogelijk dankzij

Hadderech