G4284_προέχομαι
uitmunten boven, overtreffen
Taal: Grieks

Statistieken

Komt 1x voor in 1 Bijbelboeken.

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.

Woordstudie

proechomai,
Bronnen

Lexicon G. Abbott-Smith

Voor meer informatie: G. Abbott-Smith's A Manual Greek Lexicon of the New Testament (New York: Scribner's, 1922)

προ-έχω, [in LXX: Jb 27:6 A (חזק H2388 hi.)*;] 1. Trans., to hold before; mid., to hold something before oneself (Hdt.), hence, metaph., to excuse oneself: Ro 3:9, R, mg. (but v. Field, Notes, 152 f.; Lft., Notes, 266 f.; ICC and Vau., in l.). 2. (a) to project; (b) in running, to have the start, hence, metaph., to excel: pass., Ro 3:9, R, txt. (v. reff. supr.).†

Henry George Liddell, Robert Scott, A Greek-English Lexicon

Voor meer informatie: Henry George Liddell, Robert Scott, A Greek-English Lexicon (1940)

προέχω,
  contraction προὔχω, as always in Homerus Epicus, except Odyssea Homerus Epicus “Odyssey” 12.11 (see. infr. B), also in Sophocles Tragicus and Thucydides Historicus: future προέξω: aorist προέσχον, middle προεσχόμην, προὐσχόμην, compare προΐσχω:— hold before, τὴν ἀσπίδα τῆς κωλῆς Aristophanes Comicus “Nubes” 989 ; especially so as to protect another, τὼ χεῖρε π. Xenophon Historicus “Institutio Cyri (Cyropaedia)” 2.3.10 :—middle, hold before oneself, προὔχοντο ἑκάστοθι ἐννέα ταύρους Odyssea Homerus Epicus “Odyssey” 3.8 ; hold out before one, πρὸ δούρατ᾽ ἔχοντο Ilias Homerus Epicus “Illiad” 17.355, compare Herodotus Historicus 2.42 ; προὐσχόμην σε held you out as a child (to do your needs), Aristophanes Comicus “Nubes” 1385.
__2 metaphorically in middle, put forward as a pretext, τάδ᾽ ἂν προὔχοιο Sophocles Tragicus “Antigone” 80 ; ὅπερ μάλιστα προὔχονται εἰ καθαιρεθείη, μὴ ἂν γίγνεσθαι τὸν πόλεμον the cancellation of which is the chief consideration in return for which they pretend that war would not occur, Thucydides Historicus 1.140.
__2.b hold forth, offer, ἃ προείχοντο αὐτοῖς prev. author 3.68: προΐσχομαι (which see) is more usual in this sense.
__II to be possessed or informed of a thing beforehand, π. τῶν Ἀθηναίων οὐ φιλίας γνώμας Herodotus Historicus 9.4, compare Diodorus Siculus Historicus 31.27, Dio Cassius Historicus 43.3.
__II.2 have before, ἃ προεῖχεν μισθῷ ὁ.. Πτολεμαῖος had hitherto on lease, “BGU” 889.9 (2nd c.AD),compare “Sammelb.” 5672.5 (2nd c.AD), etc. ; εἰς τοῦτο ὑπολόγησον ὃ προέχουσι what they have already received, PPetr. 2p.32(3rd c.BC): abs., ὁ προέχων the first recipient, Aristoteles Philosophus “Ethica Nicomachea” 1164b9.
__B intransitive, jut out, project, in Homerus Epicus in a local sense, of headlands, towers, hills, ὅθ᾽ ἀκρότατος πρόεχ᾽ ἀκτή Odyssea Homerus Epicus “Odyssey” 12.11, compare 10.90; ἐπ᾽ ἠϊόνας προὐχούσας 6.138; πύργῳ ἐπὶ προὔχοντι Ilias Homerus Epicus “Illiad” 22.97; ἐπὶ προὔχοντι μελάθρῳ Odyssea Homerus Epicus “Odyssey” 19.544; ἀκτὴ προέχουσα ἐς τὸν πόντον Herodotus Historicus 4.177, compare Thucydides Historicus 4.109, 6.97; τὸ προὔχον τῆς ἐμβολῆς prev. author 2.76 : generally, project, with genitive, προέχουσα κάρης εὐρεῖα καλύπτρη Callimachus Epicus “Fragmenta” 125.
__B.II in running, to be the first, have the start, Ilias Homerus Epicus “Illiad” 23.325: with gen., ἡμέρης ὁδῷ π. τῶν Περσέων keep ahead of them by a day's march, Herodotus Historicus 4.120 ; προέχων τῶν ἄλλων ὁ ἵππος getting before the rest, prev. author 9.22 ; τῇ κεφαλῇ π. beat by a head, in racing, Xenophon Historicus “Institutio Cyri (Cyropaedia)” 4.3.16: of Time, προεῖχε ἡ τριήρης ἡμέρᾳ καὶ νυκτί started first by.., Thucydides Historicus 3.49; π. εἴκοσιν ἔτεσιν Plato Philosophus “Leges” 879c : metaphorically, have the advantage of, τινὸς τῷ διπλασίῳ Antipho Orator 3.3.2.
__B.II.2 of rank, with genitive, δήμου προὔχουσιν they are the first or chief of the people, “hymnus ad Cererem” 151 ; τοῦ Δωρικοῦ, τοῦ Ἰωνικοῦ γένεος, Herodotus Historicus 1.56 : absolutely, to be superior, Thucydides Historicus 1.39, 3.82; ἀνθρωπεία φύσις πολεμία τοῦ προὔχοντος to all that is eminent, prev. author 3.84 ; οἱ προὔχοντες the chief men, prev. author 5.17 ; οἱ π. βίοι the principal kinds of lives, Aristoteles Philosophus “Ethica Nicomachea” 1095b18.
__B.II.3 surpass, excel, Thucydides Historicus 7.66: frequently with gen., τὸ Ἄργος π. ἅπασι τῶν ἐν τῇ.. χώρῃ in all things, Herodotus Historicus 1.1, compare 32; τέχνα γὰρ τέχνας ἑτέρας προὔχει Sophocles Tragicus “Philoctetes” 138 (Lyric poetry); πολὺ προὔχουσα θεάων Callimachus Epicus “Hymnus in Delum” 218; π. αὐτέων τοσοῦτον ὅσον.. Herodotus Historicus 2.136; πολλῷ π. prev. author 3.82 ; π. δυνάμει, πλήθει καὶ ἐμπειρίᾳ, Thucydides Historicus 1.18, 121; τοσοῦτον ἐκείνων μεγέθει π. Lucianus Sophista “Musc.Enc.” 1: also π. τινὸς τιμήν to be preferred to him in honour, Sophocles Tragicus “Antigone” 208; π. ἔν τινος λαμπρότητι Thucydides Historicus 6.16; μικρὸν π. ἐν τοῖς μεγάλοις μᾶλλον ἢ πολὺ διαφέρειν ἐν τοῖς μικροῖς Isocrates Orator 10.5; κατά τι Lucianus Sophista “Am.” 30.
__B.II.3.b rarely with accusative person, Xenophon Historicus “Anabasis” 3.2.19 (nisi secl. ἡμᾶς) :—passive, to be excelled, οὐθὲν π. ὑπὸ τοῦ Διός Plutarchus Biographus et Philosophus 2.1038d ; to be in worse case, NT.Rom.3.9.
__B.III impersonal, οὔ τι προέχει it is of no advantage, with infinitive, Herodotus Historicus 9.27.

Synoniemen en afgeleide woorden

Grieks ἔχω G2192 "hebben, behouden, houden"; Grieks πρό G4253 "pro, voor";

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!


Mede mogelijk dankzij