H8577_ תַּנִּין
jakhals, zeedier, walvis, draak, slang, krokodil
Taal: Hebreeuws

Onderwerpen

Draak, Drakenfontein, Jakhals, Krokodil,

Statistieken

Komt 27x voor in 10 Bijbelboeken.

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.

Woordstudie

tannîn, zn. mnl., TWOT 2528b; intensieve vorm vanתן H8565; Egypt.-Aram. תנין "krokodil", Ugar. tnn, Ethiop. taman, Arab.  تنّيِنُ tannīn "draak" (E. Klein, p. 709; cf. K. v. Toorn, p. 834).


1) תַּנִּינִם wordt in de diverse Bijbelvertalingen weergegeven met een groot aantal dieren: krokodil, jakhals, monster, zeemonster, zeekalveren, walvissen, slang, grote zeedieren, grote gedrochten, zeeslangen en draken. Deze onzekerheid komt mede vanwege de LXX die vertaald met drákontes (draken) of seirénes (sirenen):

Bijbel krokodil jakhals monster zee monster zee kalveren walvissen slang grote zee dieren grote gedrochten zee slangen draken
Herziene Statenvertaling 2010 13 1 7 5 1 1
De Nieuwe Bijbelvertaling 3 13 3 3 5 1
Groot Nieuws Bijbel 1996 13 2 2 7 1 2 1
Willibrordvertaling 1995 13 3 4 5 3
NBG-vertaling 1951 13 2 2 6 2 3
Nije Fryske Bibeloersetting 1 13 2 4 4 1 3
Fryske Bibel 1943 9 3 1 15
Biebel (in ‘t Grunnegers) 2 13 1 2 6 1 3
De Naardense Bijbel 1 27
Statenvertaling (Jongbloed) 1 3 24
Statenvertaling 1977 1 3 24
Statenvertaling 1637 1 3 24
King James (Engels) 1 3 3 21
Luthervertaling, 1545 3 4 21


Determinatie op basis van de Bijbelse gegevens levert het volgende op: Het kan zowel een waterdier zijn (Gen. 1:21; Job 7:12; Ps. 74:13; 148:7?; Jes. 27:1; 35:7; 51:9; Ezech, 29:3; 32:2) als een slangachtig dier (Ex. 7:9-12). Ze zijn giftig (Deut. 32:33), vraatzuchtig (Jer. 51:34) en hebben borsten (Klaagl. 4:3 ?). Komt ook op woestijn/woeste/verlaten plekken voor (Neh. 2:13; Job 30:29; Ps. 44:20; 91:13; Jes. 13:22; 34:13; 35:7; 43:20; Jer. 9:11; 10:22; 14:6; 49:33; 51:37; Mal. 1:3) en maakt een schreeuwachtig geluid (Mich. 1:8). Op basis van deze gegevens lijkt het eerder om een soortnaam te gaan dan een individueel dier, waarbij de diverse kenmerken (op Klaagl. 4:3 na) wijzen op een reptiel.

1b) Ivriet krokodil (E. Klein, p. 709; J. Pimentel, p. 454); 1c) עֵין תַּנִּים H5886 Drakenbron (Neh. 2:13)Brown-Driver-Briggs Abridged Hebrew Lexicon

תַּנִּין (erron. תַּנִּים) n.m. serpent, dragon, sea-monster

Strong Concise Dictionary Of The Words In The Hebrew Bible

H8577 תַּנִּין tannîyn; or תַּנִּים; (Ezekiel 29:3), intensive from the same as 8565; a marine or land monster, i.e. sea-serpent or jackal — dragon, sea-monster, serpent, whale.

Synoniemen en afgeleide woorden

Hebreeuws יִתְנָן H3497 "Jitnan , Jithnan"; Hebreeuws עֵין תַּנִּים H5886 "Drakenfontein"; Hebreeuws תַּן H8565 "walvis, krokodil, jakhals";

Literatuur


Mede mogelijk dankzij

Doneer Aantekeningen bij de Bijbel