Commentaar op het Nieuwe Testament Derde serie Afdeling Evangelien - Matteus

Samenvatting

Matteüs
De reeks Commentaar op het Nieuwe Testament, Derde Serie, staat onder redactie van prof. dr. J. van Bruggen, hoogleraar Nieuwtestamentische vakken aan de Theologische Universiteit van de Gereformeerde Kerken (Vrijgemaakt) in Kampen. De reeks vormt een voortzetting van de sinds 1922 verschenen 'Kommentaar op het Nieuwe Testament'. Deze derde Serie staat in principiële continuïteit met de vorige, maar kent een gewijzigde opzet: ze is nu onderverdeeld in afdelingen.

Recensie

Nog geen recensies

Boekinformatie

Titel Commentaar op het Nieuwe Testament Derde serie Afdeling Evangelien - Matteus
Auteur Jakob van Bruggen
Uitgever Kok
Jaar Verschenen 2012
Taal nl
Pagina's pp. 510
ISBN139789024208159
Onderwerp Evangelie naar Mattheus

Bestellen

Klik op het logo om te bestellen!


Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!