Prisma van de bijbelse persoonsnamen
Auteur: Rob van Riet

Samenvatting

Dit vrijwel volledige 'Who's who' van de bijbel geeft plaats aan elke naam van een bijbelfiguur, die iets vermeldenswaard verrichtte of waarvan in de bijvel uitgebreider melding wordt gemaakt. Elk lemma heeft eenzelfde opbouw: de alfabetisch geordende persoonsnamen zijn vetgedrukt, gevolgd door een naamsverklaring en de vindplaats(en) in de bijbel. Meerwaarde van dit lexicon is de informatie over de wijze waarop de naam en reputatie van de betreffende bijbelse persoon heeft doorgewerkt in de beeldende kunst, muziek, literatuur, film of het dagelijkse taalgebruik. Bevat een beknopte lijst van geraadpleegde literatuur en een overzicht van afkortingen. Deze Prisma biedt meer dan 'Bijbelse namen' (a.i. 88-33-017-6) dat alleen naam, spelling en vindplaats in de bijbel geeft en is wat persoonsnamen betreft gedetailleerder en informatiever dan het 'Bijbels woordenboek' (a.i. 87-51-063-4) dat de meest voorkomende bijbelse begrippen, namen en plaatsnamen verklaart en toelicht grotendeels vanuit protestantse visie.
(Biblion recensie, Redactie/A.S./A.S.)

Recensie

Nog geen recensies

Boekinformatie

Titel Prisma van de bijbelse persoonsnamen
Auteur Rob van Riet
Uitgever Prisma, Utrecht
Jaar Verschenen 1990
Taal nl
Pagina's pp. 234
ISBN139789027422019
Onderwerp Kunst, Muziek, Naamgeving, Personen, Namen

Bestellen

Klik op het logo om te bestellen!


Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!