Door het Oog van de Rabbijnen
Joodse exegese van het Oude Testament voor christelijke lezers

Samenvatting

Er bestaat tegenwoordig onder christenen veel belangstelling voor Istraël en het jodendom. Veel christenen zijn op zoek naar de joodse wortels van het geloof. Het is daarom interessant om bij joodse uitleggers in de leer te gaan. Hoe leggen rabbijnen bekende oudtestamentische teksten uit? Vaak geven zij een totaal andere uitleg dan wij als christenen dat doen. Hoewel we het niet in alles met hen eens hoeven zijn, kunnen wij er als christenen toch veel van leren. In een antal korte hoofdstukken wordt aan de hand van bekende joodse commentatoren en uitleg van een aantal bijbelgedeelten besproken. Met name die passages worden behandeld, die door christenen worden betrokken op Jezus de Messias. Hoe vatten de Joodse commentatoren die passages op? Het boek wordt afgesloten met een hoofdstuk waarin de orthodox-joodse uitleg van het Oude Testament vergeleken wordt met die van orthodoxe christenen. Dit boek bestaat deels uit bewerkingen van lezingen die zijn uitgezonden in het EO-programma 'Zic

Recensie

Nog geen recensies

Boekinformatie

Titel Door het Oog van de Rabbijnen Joodse exegese van het Oude Testament voor christelijke lezers
Auteur P.A. Siebesma
Uitgever Jongbloed
Jaar Verschenen 1996
Taal
Pagina's pp. 167
ISBN139789050306362
Onderwerp Genesis (boek), Oude Testament

Bestellen

Klik op het logo om te bestellen!